A A A

W dniu wczorajszym, tj. 31.01.2024 roku odbyło się spotkanie członków Zarządu PTE O/Wrocław oraz członków PTE O/Wrocław.


Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia Złotych Odznak Honorowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Złote Odznaki Honorowe PTE zostały przyznane i wręczone Pani mgr inż. Małgorzacie Drwiędze z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu oraz Pani mgr Marcie Helt z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu. Odznaczenia wręczył Prezes PTE Oddział we Wrocławiu dr Mikołaj Klimczak.


W drugiej części spotkania odbył się wykład mgr Dawida Cherubina. Temat wykładu: „Postrzeganie czynników geopolitycznych i ich wpływ na decyzje o podjęciu zagranicznych inwestycji bezpośrednich - prezentacja badań”.


Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu.

Od lewej: mgr Marta Helt, dr Mikołaj Klimczak, mgr Małgorzata Drwięga

mgr Dawid Cherubin