A A A

Prezes

 • Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Wiceprezesi

 • dr hab. Zbigniew Jurczyk, prof. WSB
 • dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

Sekretarz

 • dr Magdalena Raftowicz

Członkowie

 • dr Agnieszka Bukietyńska
 • dr inż Waldemar Piotr Gil
 • dr Wioletta Nowak
 • dr hab. Bożena Klimczak
 • dr Mikołaj Klimczak
 • dr Izabela Kurtyka-Marcak
 • dr hab. Andrzej Matysiak
 • dr inż Katarzyna Przybyła
 • mgr Jan Szuba

Komisja Rewizyjna

 • dr Jolanta Bodzianny - przewodnicząca
 • dr Marianna Kowalska  - zastępca
 • dr Teresa Mittelstaedt  - sekretarz
 • dr Bożena Rudnicka