A A A

W dniu 01.04.2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyła się część pisemna zawodów centralnych XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W części pisemnej zawodów centralnych XXXV OWE wzięło udział czterech uczestników z województwa dolnośląskiego.
Część ustna zawodów centralnych XXXV OWE odbędzie się w formule zdalnej, w niedzielę 03.04.2022 roku.

Sekretarz KO OWE we Wrocławiu dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Prezes PTE O/Wrocław dr Mikołaj Klimczak Uczestnicy części pisemnej zawodów centralnych XXXV OWE

 

03 lutego 2022 roku Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zatwierdził listę uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami uzyskanymi w zawodach okręgowych.
Do zawodów III stopnia (centralnych) zakwalifikowało się 4 uczestników z województwa dolnośląskiego.

Listę osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych XXXV OWE wraz z wynikami oraz wyniki uzyskane przez wszystkich uczestników zawodów II stopnia (okręgowych) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można sprawdzić pod linkiem:

http://www.owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-ii-stopnia-okregowe.html

 

Zawody okręgowe (II stopnia) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w województwie dolnośląskim odbędą się w dniu 14 stycznia 2022 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 (wejście od ul. Nożowniczej).

 

W dniu 14.01.2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyły się zawody okręgowe XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Hasło bieżącej olimpiady: „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych wraz z wynikami zostanie ogłoszona przez Komitet Główny OWE w dniu 10 .02.2022 roku.

W dniu 10.11.2021 roku odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.
W zawodach szkolnych XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w województwie dolnośląskim wzięło udział 421 uczniów z 49 szkół.

Dziękujemy wszystkim za udział i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach.

Link do listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami:

 http://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-i-stopnia-szkolne.html

Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się w dniu 14.01.2022 roku.