A A A

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie olimpiady: „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym” nawiązuje do jubileuszu XXX-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w olimpiadzie.

Informator o XXXV OWE w roku szkolnym 2021/2022 dostępny jest pod linkiem:

http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxvolimpiadainformator.pdf

 

W dniu 21 maja 2021 roku odbyła się część pisemna zawodów centralnych XXXIV OWE. Hasło przewodnie Olimpiady w roku szkolnym 2020/2021 to: „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii."
Część pisemna zawodów odbyła się w formule stacjonarnej, w miejscowościach będących siedzibą właściwego komitetu okręgowego.
W województwie dolnośląskim zawody pisemne odbyły się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu. Uczestników Olimpiady przywitała Sekretarz Komitetu Okręgowego OWE we Wrocławiu dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska a także Członek Jury zawodów okręgowych OWE we Wrocławiu dr Agnieszka Bukietyńska.

W dniach 21.05.2021 - 23.05.2021 roku odbyły się zawody centralne XXXIV OWE. Hasło przewodnie Olimpiady „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii.”

Laureaci XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu dolnośląskiego:
7. Miejsce – Natalia Wąsowicz uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu
24. Miejsce – Tadeusz Furykiewicz uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu

Finaliści XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu dolnośląskiego:
53. Miejsce – Marcel Sokalski uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu
91. Miejsce – Patryk Rozbicki uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!!


Lista laureatów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami:

http://www.owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/laureaci/lista-laureatow-xxxiv-owe.pdf

Lista finalistów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami:

http://www.owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/laureaci/lista-finalistow-xxxiv-owe.pdf

Zawody III stopnia (centralne) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się w dniach 21.05-23.05 2021 roku.

Więcej informacji: http://www.owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-iii-stopnia-centralne.html