A A A

W dniu 14.01.2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyły się zawody okręgowe XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Hasło bieżącej olimpiady: „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych wraz z wynikami zostanie ogłoszona przez Komitet Główny OWE w dniu 10 .02.2022 roku.

Zawody okręgowe (II stopnia) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w województwie dolnośląskim odbędą się w dniu 14 stycznia 2022 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 (wejście od ul. Nożowniczej).

 

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W dniu 10.11.2021 roku odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.
W zawodach szkolnych XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w województwie dolnośląskim wzięło udział 421 uczniów z 49 szkół.

Dziękujemy wszystkim za udział i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach.

Link do listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami:

 http://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-i-stopnia-szkolne.html

Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się w dniu 14.01.2022 roku.

 

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie olimpiady: „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym” nawiązuje do jubileuszu XXX-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w olimpiadzie.

Informator o XXXV OWE w roku szkolnym 2021/2022 dostępny jest pod linkiem:

http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxvolimpiadainformator.pdf