A A A

W dniu 14.01.2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyły się zawody okręgowe XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Hasło bieżącej olimpiady: „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych wraz z wynikami zostanie ogłoszona przez Komitet Główny OWE w dniu 10 .02.2022 roku.

 

 

 Sekretarz Komitetu Okręgowego OWE we Wrocławiu dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska  

Prezes PTE  O/Wrocław dr Mikołaj Klimczak oraz uczestnicy zawodów okręgowych XXXV OWE