A A A

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Zawody II stopnia (okręgowe)
Temat: Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej.

W dniu 06.11.2018 roku odbyły się Zawody I stopnia XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.
Dziękujemy wszystkim za udział i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach.
Lista osób zakwalifikowanych do Zawodów II stopnia wraz z wynikami zostanie ogłoszona w terminie do 5 grudnia 2019 roku.

 

Znane są już wyniki I etapu XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIII OWE dostępna jest pod linkiem:

http://www.owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxxiii/xxxiii-owe-wroclaw.pdf

 

6 listopada 2019 roku (środa), o godz. 09:00 rozpoczynają się zawody I stopnia (szkolne) XXXIII OWE.
Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.