A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła XXVI Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2023 podjęła uchwałę o przyznaniu jednej nagrody głównej oraz jednego wyróżnienia.


Zwycięzcą XXVI Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2023 roku został Pan Patryk Dudek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, któremu Jury Konkursu przyznało nagrodę główną za pracę pt. „Analiza wpływu tweetów Elona Muska na rynek wybranych kryptowalut”, promotor: dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.


Wyróżnienie zdobyła Pani Joanna Łukasiewicz za pracę pt. „Intensywność energetyczna produkcji żywności w Polsce”, której promotorem jest dr Bartłomiej Bajan, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Tytuł Finalisty w XXVI Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską uzyskali:

Pani Joanna Bubak za pracę pt. „Determinanty polityki kredytowej banków krajów Północy i Południa”, której promotorem jest dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pani Wiktoria Jankowiak-Racko za pracę pt. „Dofinansowanie procesu kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami, a ich sytuacja na rynku pracy”, której promotorem jest dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk, Uniwersytet Wrocławski
Pan Marcin Kleczkowski za pracę pt. „Teoria struktury terminowej stóp procentowych. Estymacja krzywej dochodowości polskich obligacji skarbowych w latach 2019 - 2023”, której promotorem jest dr Karolina Daszyńska-Żygadło, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pani Julia Szczepańska za pracę pt. „Kształtowanie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych w warunkach szoku inflacyjnego w wybranych krajach”, której promotorem jest dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Link do nagrodzonej pracy magisterskiej Pana Patryka Dudka pt.„Analiza wpływu tweetów Elona Muska na rynek wybranych kryptowalut”;

Link do wyróżnionej pracy magisterskiej Pani Joanny Łukasiewicz pt.„Intensywność energetyczna produkcji żywności w Polsce”.