A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2021 roku podjęła uchwałę o przyznaniu I miejsca oraz dwóch równorzędnych wyróżnień.


I miejsce przyznano mgr Michałowi Kulbackiemu za pracę pt. „Państwowe fundusze majątkowe jako element polityki antykryzysowej”, której promotorem jest dr hab. Krzysztof Falkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Dwa równorzędne wyróżnienia dla:
• mgr Wojciecha Pańki za pracę pt. „Badanie i ocena wybranych rozwiązań informatycznych dla wypożyczalni rowerów cargo wraz z projektem wersji docelowej”, której promotorem jest dr hab. inż. Jacek Żak, Politechnika Poznańska
• mgr Jacka Żabińskiego za pracę pt. „Badanie skuteczności gry planszowej w kontekście zarządzania produkcyjną jednoosobową działalnością gospodarczą”, której promotorem jest dr Patryk Dunal, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Tytuł Finalisty w XXIV Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską uzyskali:


• mgr Justyna Polcyn za pracę pt. „Wielokryterialna optymalizacja problemów lokalizacji i kompozycji taboru jako przykład strategicznego planowania systemu wypożyczalni rowerów cargo”, promotor dr hab. inż. Jacek Żak, Politechnika Poznańska
• mgr Agnieszka Wysocka za pracę pt. „Uwarunkowania kształtowania się popytu i podaży na usługi lotnicze w warunkach pandemii”, promotor dr Łukasz Olipra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!