A A A

 

Regulamin Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu

prof. Wincentego Stysia

 na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych oraz na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych, obronioną w 2020 roku

 

  1. Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych oraz za prace licencjackie z dziedziny nauk ekonomicznych, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.
  3. Terminy w postępowaniu konkursowym:
  • do 30 września 2020 - zgłaszanie prac;
  • do 15 października 2020 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
  • do 15 grudnia 2020 r. – recenzowanie prac;
  • do 15 stycznia 2021 r. – drugie posiedzenie Jury;
  • do 30 stycznia 2021 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości  podczas  posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.

Wyniki XXII Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że po recenzjach niezależnych recenzentów i wnikliwej analizie ich opinii, decyzją Jury Konkursu w składzie:
Przewodniczący Jury prof. dr hab. Andrzej Matysiak
Członkowie Jury: prof. dr hab. Bożena Klimczak, dr Mikołaj Klimczak, dr Teresa Mittelstaedt, dr Izabela Kurtyka-Marcak,
postanowiono jak poniżej: