A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wrocław  zaprasza

do udziału w I Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych.

Termin zgłaszania prac upływa 15 grudnia 2018 roku.

Uprzejmie informujemy, iż  17.12.2018 roku upłynął termin zgłaszania prac do udziału  w Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych.
W dniu 15.01.2019 roku odbędzie się pierwsze posiedzenie Jury, na którym zostaną wyznaczeni recenzenci zgłoszonych prac.


Wszystkim osobom, które zgłosiły swoje prace do Konkursu bardzo dziękujemy.