A A A

Wyniki V Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku nie przyznała nagród i wyróżnień.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2021 roku nie przyznała I i II miejsca. Podjęto uchwałę o przyznaniu dwóch równorzędnych WYRÓŻNIEŃ dla:


Pana Marcina Kleczkowskiego za pracę pt. „Pandemia COVID-19 a rynek terminowy ropy naftowej”, której promotorem jest dr Aleksander Mercik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pana Damiana Tomczyka za pracę pt. „Analiza sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce na przykładzie rynku fotowoltaiki w latach 2015-2020”, której promotorem jest dr Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński


Tytuł Finalisty w IV Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką uzyskali:


Pan Krzysztof Drużyński za pracę pt. „Lean management jako narzędzie do kształtowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa”, promotor dr Wojciech Strzelczyk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
• Pani Wiktoria Gromulska za pracę pt. „Badanie postaw i zachowań konsumentów wobec produktów do pielęgnacji skóry”, promotor dr hab. Agnieszka Stanimir, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Pani Wiktoria Jankowiak-Racko za pracę pt. „Ocena efektywności inwestycji w spółki medyczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i NEW CONNECT przy wykorzystaniu taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji”, promotor dr Monika Mościbrodzka, Uniwersytet Wrocławski
• Pani Oliwia Witecka za pracę pt. „BUSINESS ANGELS NA RYNKU EUROPEJSKIM”, promotor dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki


WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 

 

Regulamin VI Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu

im. prof. Wincentego Stysia

 na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości   obronioną w 2023 roku

 

  1. Nagrody w konkursie przyznaje się  za prace licencjackie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.
  3. Terminy w postępowaniu konkursowym:
  • do 30 września 2023 r. - zgłaszanie prac;
  • do 15 października 2023 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
  • do 15 grudnia 2023 r. – recenzowanie prac;
  • do 15 stycznia 2024 r. – drugie posiedzenie Jury;
  • do 30 stycznia 2024 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości  podczas  posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych podjęła uchwałę o przyznaniu dwóch równorzędnych WYRÓŻNIEŃ dla:

• Pani Sylwii Cieślik za pracę pt. "Zastosowanie struktury Variable Interest Entity na zagranicznych giełdach papierów wartościowych", której promotorem jest dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

• Pana Przemysława Kocha za pracę pt. "Wybory parlamentarne w Polsce w XXI wieku w świetle Ekonomicznej teorii demokracji Anthony’ego Downsa", której promotorem jest dr Jakub Sukiennik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów.

GRATULUJEMY !!!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że po recenzjach niezależnych recenzentów i wnikliwej analizie ich opinii, decyzją Jury Konkursu w składzie:
Przewodniczący Jury prof. dr hab. Andrzej Matysiak
Członkowie Jury: prof. dr hab. Bożena Klimczak, dr Mikołaj Klimczak, dr Teresa Mittelstaedt, dr Izabela Kurtyka-Marcak,
postanowiono jak poniżej: