A A A

 

Regulamin Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu

prof. Wincentego Stysia

 na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych oraz na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych, obronioną w 2019 roku

 

  1. Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych oraz za prace licencjackie z dziedziny nauk ekonomicznych, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.
  3. Terminy w postępowaniu konkursowym:
  • do 30 września 2019 r. - zgłaszanie prac;
  • do 15 października 2019 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
  • do 15 grudnia 2019 r. – recenzowanie prac;
  • do 15 stycznia 2020 r. – drugie posiedzenie Jury;
  • do 30 stycznia 2020 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości  podczas  posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wrocław  zaprasza

do udziału w I Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych.

Termin zgłaszania prac upływa 15 grudnia 2018 roku.