A A A

W dniu 07.01.2022 roku, w trybie online odbył się wykład dr Urszuli Banaszczak-Soroki nt. „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.


Doktor Urszula Banaszczak-Soroka: adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-2001 dyrektor, a następnie prezes Domu Maklerskiego Banku Zachodniego SA.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie, którzy zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, nauczyciele, którzy przygotowali młodzież do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Głównym tematem wykładu było wejście spółki na rynek regulowany giełdowy.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

 

26 lutego 2020 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia nagród w:
- XXII Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych
- II Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych
- w zawodach okręgowych XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

20.03.2019 roku w siedzibie PTE Oddział we Wrocławiu

dr Sławomir Czetwertyński wygłosił wykład pt. "Piractwo na wirtualnych wodach internetu".

Doktor Sławomir Czetwertyński jest wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W dniu 04.12 2019 roku w siedzibie PTE O/Wrocław odbyło się spotkanie, podczas którego dr hab. Mariusz Czekała, prof. WSB we Wrocławiu wygłosił wykład pt. „MODA – jak zdefiniować i prognozować ?”. W spotkaniu wzięli udział również uczestnicy I etapu (szkolnego) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz ich opiekunowie.

14.03.2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbył się wykład

pt. „On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence”.

Wykład wygłosił prof. Michael Haenlein, Visting Researcher – ESCP Europe Business School, Paryż.