A A A

W dniu 24.05.2023 roku w ramach cyklicznych środowych spotkań, w siedzibie PTE Oddział we Wrocławiu odbył się wykład nt. „Zastosowanie koncepcji pełnej wartości ekonomicznej przestrzeni w gospodarce przestrzennej”, który wygłosił dr Jerzy Ładysz.


W spotkaniu wzięli udział członkowie PTE Oddział we Wrocławiu, między którymi wywiązała się dyskusja poświęcona tematyce wykładu.


Po zakończeniu wykładu Prezes PTE Oddziału we Wrocławiu dr Mikołaj Klimczak wręczył dr Jerzemu Ładyszowi certyfikat wygłoszenia wykładu.

Poniżej zamieszczamy link do prezentacji z wykładu dr inż. Jerzego Ładysza.
Załączony wykład objęty jest ochroną praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 roku.

Link do prezentacji z wykładu:

Prezentacja z wykładu dr inż. Jerzego Ładysza

 

 

 

 


Dr inż. Jerzy Ładysz – ekonomista i urbanista, adiunkt w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Politechniki Wrocławskiej; absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; ukończył studia podyplomowe „Wycena nieruchomości”; autor ponad 100 recenzowanych publikacji z zakresu ekonomii i gospodarki przestrzennej, w tym podręcznika „Technologia GIS w inżynierii bezpieczeństwa” (2015) Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, monografii „Delimitacja transgranicznych obszarów funkcjonalnych” (2021) Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej” (2008) Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, współautor monografii z wynikami realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich” (2020) Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; autor ponad 20 prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych w województwie dolnośląskim; ekspert w obszarach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

 dr inż. Jerzy Ładysz