A A A

SPOTKANIA W DOMU EKONOMISTY to zainaugurowane w 2017 otwarte odczyty połączone z dyskusją na aktualne problemy ekonomiczne i gospodarcze. W spotkaniach tych organizowanych w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu zwanej DOM EKONOMISTY uczestniczą zarówno członkowie PTE, jak też zaproszeni goście ( studenci, uczniowie szkół średnich,  pracownicy naukowi różnych uczelni oraz inne zainteresowane osoby, które uzyskały informacje o spotkaniu zamieszczoną na plakatach, Facebooku  lub stronie www PTE Oddziału we Wrocławiu.  Towarzyska i bezpośrednia atmosfera podczas tych spotkań służy twórczej dyskusji i daje szanse na wymianę myśli między uczestnikami spotkania.

Do tej pory Spotkania w Domu Ekonomisty koncentrowały się na dyskusji wokół problemów zaprezentowanych  w odczytach:

  • Metaphors economists live by. Wykład: prof. Deirdre Nansen McCloskey,  profesor zwyczajny Uniwersytetu Illinois w Chicago (08.12.2018)
  • Przyszłość polskiej gospodarki zależy od wprowadzenia do niej EURO, as soon as possible. Wykład: prof. dr hab. Marian Noga, profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ( 21.11.2018r.)
  • Rebranding- sposób na markę. Wykład: dr Barbara Mróz-Gorgoń, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ( 06.06.2018)
  • Odkrywanie potencjałów jako planowanie szczęścia. Wykład: Roman Brzezina, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ( 21.03.2018r.)
  • Nowe instrumenty polityki społecznej w Polsce i ich konsekwencje. Wykład: UE.dr hab. Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (21.02.2018)
  • Nowa filozofia oaz podatkowych. Wykład:  dr Elżbieta Mirecka wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (06.12.2017 r.)
  • Jak to jest z 1% podatku od dochodów osobistych. Wykład: prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (21.06.2017)