A A A

 

26 lutego 2020 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia nagród w:
- XXII Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych
- II Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych
- w zawodach okręgowych XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 04.12 2019 roku w siedzibie PTE O/Wrocław odbyło się spotkanie, podczas którego dr hab. Mariusz Czekała, prof. WSB we Wrocławiu wygłosił wykład pt. „MODA – jak zdefiniować i prognozować ?”. W spotkaniu wzięli udział również uczestnicy I etapu (szkolnego) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz ich opiekunowie.

14.03.2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbył się wykład

pt. „On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence”.

Wykład wygłosił prof. Michael Haenlein, Visting Researcher – ESCP Europe Business School, Paryż.

20.03.2019 roku w siedzibie PTE Oddział we Wrocławiu

dr Sławomir Czetwertyński wygłosił wykład pt. "Piractwo na wirtualnych wodach internetu".

Doktor Sławomir Czetwertyński jest wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W dniu 20 lutego 2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbył się wykład pt. "Spór o rynek i państwo w okresie międzywojennym - liberalizm kontra etatyzm", który wygłosił prof. dr hab. Bogusław Fiedor, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.