A A A

 

W dniu 31 maja 2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Społeczne gospodarowanie” nt. „Innowacje społeczne”.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezes Zarządu Krajowego PTE Profesor dr hab. Elżbieta Mączyńska oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Profesor dr hab. Andrzej Kaleta.


W trakcie spotkania zostały wygłoszone bardzo interesujące referaty, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników Konferencji.
Wygłoszone referaty:


Profesor dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Innowacje społeczne jako wynik współtworzenia

mgr Jarosław Kłosowski – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Tradycyjna i innowacyjna analiza znaczenia określenia – moda

dr Adam Hetmańczuk - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Bitcoin: Innowacja społeczna w rozliczeniach finansowych. Próba oceny z punktu widzenia polityki pieniężnej

dr Mikołaj Klimczak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Regulacja crowdfundingu – ewolucja rozwiązań instytucjonalnych w Polsce i na świecie

mgr Justyna Ziobrowska - Uniwersytet Wrocławski – Gospodarka o obiegu zamkniętym jako koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów

prof. dr hab. Zbigniew Jurczyk - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Czy działalność firmy Uber Techologies Inc na rynku świadczenia usług przewozu osób transportem samochodowym jest usługą z zakresu gospodarki współdzielenia czy działalnością, która naruszając reguły uczciwej konkurencji prowadzi do monopolizacji rynku ?

mgr Katarzyna Godek – Uniwersytet Wrocławski – Innowacje społeczne a rynek pracy

 

dr Elżbieta Mirecka - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Skuteczność działań instytucji pozarządowych i inicjatyw społecznych w wykrywaniu nowych form funkcjonowania oaz podatkowych

dr Mateusz Rak - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Gospodarka cyrkularna jako innowacja procesowa i społeczna

 

dr Grażyna Wrzeszcz-KamińskaBudżet obywatelski jako innowacje społeczne

 Od lewej: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Wiceprezes PTE O/Wrocław, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Prezes PTE O/Wrocław Od lewej: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Wiceprezes PTE O/Wrocław, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Prezes PTE O/Wrocław

prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Prezes PTE O/Wrocław mgr Jarosław Kłosowski

dr Adam Hetmańczuk dr Mikołaj Klimczak

 prof. dr hab. Zbigniew Jurczyk mgr Katarzyna Godek

 mgr Justyna Ziobrowska