A A A

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu.

Uroczystość zaszczyciło wielu znakomitych gości.

Na ręce Prezes PTE Oddziału we Wrocławiu Pani prof. dr hab. Barbary Iwankiewicz-Rak złożono z tej okazji gratulacje.

 W imieniu Prezes Zarządu Krajowego PTE Pani prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej gratulacje złożyli Wiceprezesi Zarządu Krajowego PTE prof. dr hab. Bogdan Ślusarz oraz prof. dr hab. Bogusław Fiedor.

Gratulacje wręczył również Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta.

Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak przedstawiła zebranym gościom krótką historię i osiągnięcia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu.

Obchody uświetnił również wykład prof. dr hab. Mariana Nogi nt. „Przyszłość polskiej gospodarki zależy od wprowadzenia do niej EURO, as soon as possible".


W trakcie uroczystości prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Prezes PTE Oddziału wręczyła dyplomy uznania wraz  z gratulacjami członkom z najdłuższym stażem w Towarzystwie. Dyplomy otrzymali:

 

Pan prof. dr hab. Jerzy Czupiał z okazji 67. lat członkostwa  w PTE

oraz

Pan Jan Paluchniak z okazji 60. lat członkostwa w PTE