Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

  Konferencje

  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Społeczne gospodarowanie”

  Szanowni Państwo,

  pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w  Konferencji Naukowej, organizowanej przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  nt. Społeczne Gospodarowanie pt SHARING ECONOMY

  Konferencja odbędzie się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku, w budynku  Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej w bud.W w sali nr 3 na  Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przy ul.Komandorskiej 118/120.

  Łącząc wyrazy szacunku serdecznie zapraszamy
  w imieniu Organizatorów

  dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska Przew. Komitetu Organizacyjnego

  Poprawiony (sobota, 21 kwietnia 2018 09:33)

   

   

  Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu

  ma zaszczyt zaprosić na

  TRZECIĄ, OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

  "Społeczne gospodarowanie - SHARING ECONOMY"

  26 kwietnia /czwartek/ 2018 r. w godzinach 9:00 – 17:00  Miejsce: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sala W-3 (Biblioteka Główna, budynek W),
  ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław


  TEMATYKA KONFERENCJI

  -Teoretyczne aspekty sharing economy (gospodarki współdzielenia, współpracy).
  -Obszary sharing economy: kolaboratywna konsumpcja i produkcja, otwarta wiedza i edukacja, społecznościowe
  usługi finansowe.
  -Modele biznesowe w gospodarce współpracy.
  -Rynek pracy w gospodarce kolaboratywnej
  - Regulacja i deregulacja sharing economy.
  -Czynniki i perspektywy rozwoju sharing economy.
  -Innowacje społeczne w gospodarce współdzielenia (np.crowdfunding, usługi wzajemne, współużytkowanie, współkupowanie).


  FORMA UCZESTNICTWA I OPŁATA

  · Udział w konferencji bez referatu - 100 zł
  · Zgłoszenie referatu do publikacji bez udziału w konferencji - 550 zł

  · Udział w konferencji z referatem, zgłoszonym do publikacji - 650 zł


  PUBLIKACJE REFERATÓW


  Referaty zgłoszone do publikacji i (0,5 ark.wyd.) przygotowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa UE we Wrocławiu opublikowanymi na stronie
  http://pracenaukowe.ue.wroc.pl (zakładka „Dla Autora”) oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w
  Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (do k. 2018 r.- 10pkt. MNiSW)


  KALENDARIUM


  · Zgłoszenia na konferencję wraz z podaniem formy uczestnictwa i tytułem referatu/publikacji, prosimy wysyłać do dnia 12.04.2018
  drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  · Termin dokonania opłaty konferencyjnej upływa dnia 12.04.2018
  · Termin przesłania referatu do wydawnictwa UE przez system SENIR upływa dnia 30.06.2018

  Płatność należy dokonać przelewem na konto:

  Numer rachunku: 49 1050 1575 1000 0090 3082 0501
  Tytuł przelewu: Społeczne Gospodarowanie 2018 - IMIĘ_NAZWISKO - FORMA UCZESTNICTWA

  Przykład: Społeczne Gospodarowanie 2018 - Jan Kowalski - udział w konferencji bez publikacji

   


  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  · dr Agnieszka Bukietyńska
  · dr Mikołaj Klimczak
  · dr Elżbieta Mirecka
  · dr Katarzyna Przybyła

  KONTAKT

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  telefon: 607 999 640

   

  PUBLIKACJE

  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 10 pkt, wg listy MNiSW.

  Prosimy także o wypełnienie oświadczenia autora (w załączniku poniżej).

  Podpisane oświadczenie prosimy przesłać na adres:

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu, ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław


  ZAŁĄCZNIKI

  oświadczenie o udziale oświadczenie autora


   

   

  XIX Konkurs im prof. Wincentego Stysia za rok 2016

  21 czerwca 2017 r. na uroczystym posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu  ogłoszono wyniki XIX. edycji konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską  z dziedziny nauk ekonomicznych.

  W uroczystości udział wzięli: Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  prof. dr hab. Paweł Borszowski, Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr hab. Bogusław Półtorak oraz Promotorzy nagrodzonych prac magisterskich.

  Pracą Jury Konkursu przewodniczyła prof. dr hab. Elżbieta Kundera z Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Decyzją Jury Konkursu przyznano dwie nagrody i jedno wyróżnienie za prace magisterskie obronione na uczelniach wrocławskich w roku 2016.

  Nagrody otrzymały:

  mgr Anna L. Cuda za pracę pt. „Strategia wdrażania innowacyjnych produktów na rynku samochodowym na przykładzie firmy Tesla Motors Inc „ napisaną pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Szalonki na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii;

  mgr Karolina Kosowicz za pracę pt. „Strategie budowania przewagi konkurencyjnej na rynkach usług fitness oraz służących poprawie kondycji fizycznej” napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UE Bożeny Borkowskiej  w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Jury Konkursu wyróżnienie przyznało mgr Martynie Żyle za pracę pt.” Teoria sygnalizacji w polityce dywidend na przykładzie spółek  notowanych na NewConnect” napisaną pod kierunkiem dr Marka Pauki w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Dyplomy i nagrody pieniężne ufundował  Zarząd wrocławskiego oddziału PTE.

  Podczas uroczystości wykład pt.: „Jak to jest z 1% podatku” w cyklu "Spotkania w Domu Ekonomisty" wygłosiła Prezes wrocławskiego oddziału PTE prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz – Rak z Katedry Podstaw Marketingu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

   

   

   

   

   

  Dnia 31 marca 2017 roku odbyła się już druga, ogólnopolska konferencja naukowa pt. SPOŁECZNE GOSPODAROWANIE

  W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele świata nauki, władz lokalnych jak i organizacji pozarządowych.


   

  godz. 10.00 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prezes PTE Oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  I SESJA: BIEDA, UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI

  przewodnicząca prof. dr hab. Bożena Klimczak, wiceprezes PTE Oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  godz. 10:10 prof. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Chciwość jako przyczyna ubóstwa

  godz. 10.30 prof. dr hab. Zygmunt Tkocz, emerytowany profesor Uniwersytetu w Odense (Dania), Bieda na Zachodzie.   Stan faktów - wymowa społeczna.

  godz. 10.50 prof. dr hab. Wiesław Wątroba, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Dziedziczenie ubóstwa a dług pokoleniowy

  godz. 11.10 dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Zastosowanie inkluzywnych modeli biznesu w procesie eliminowania biedy i nierówności

  godz. 11.30 mgr Krzysztof Durczak, Katarzyna Pałgan, Joanna Stefaniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studenckie Koło Naukowe Intersophia, Nie całkiem nietykalni: zespołowa etnografia Centrum Leczenia Trądu Karunalaya w Indiach

  godz. 11.50 DYSKUSJA

  godz. 12.10 PRZERWA KAWOWA

  godz. 12.10-12.35 SESJA POSTEROWA

  dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Połączenie funkcji turystycznej z przemysłową w marokańskim mieście Agadir;

  dr Urszula Markowska-Przybyła, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr hab. David Ramsey, prof.  PWr, Politechnika Wrocławska, Identyfikacja i pomiar kapitału społecznego – sieci relacji a współpraca;

  dr Alina Kulczyk-Dynowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Nieruchomości mieszkalne w dolnośląskich miastach na prawach powiatu - wybrane aspekty;

  dr Katarzyna Przybyła, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Aktywność inwestycyjna polskich miast wojewódzkich w kontekście zaspokojenia potrzeb społecznych;

  dr Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym,

  mgr Justyna Ziobrowska, Czynniki sukcesu przedsiębiorczości w gospodarce współdzielenia;

  dr Edyta Kowalczyk, Uniwersytet Wrocławski, Polityka zrównoważonego rozwoju jako sposób na walkę z ubóstwem i poprawę jakości życia;

  dr Andrzej Sztando, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Błędy absorpcji czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w zarządzaniu strategicznym rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast;

  Andrzej Raszkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Lokalny program rewitalizacji jako narzędzie zmniejszania obszarów biedy i wykluczenia społecznego.

  II SESJA: GOSPODAROWANIE PODMIOTÓW SPOŁECZNYCH

  przewodnicząca prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prezes PTE Oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  godz. 12.40 Piotr Klag, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

  Działania na rzecz eliminowania biedy i zmniejszania nierówności na postawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

  godz. 13.00 prof. dr hab. Bohdan Aniszczyk, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Idea Brata Alberta w organizacjach pozarządowych w ostatnim 35 leciu

  godz. 13.20 dr Sylwia Sadowska, mgr Paulina Rydwańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Osoby wykluczone jako adresat działań klubów integracji społecznej prowadzonych przez fundacje

  godz. 13.40 mgr Wojciech Baran, Stowarzyszenie WIOSNA, Program SZLACHETNA PACZKA - mądra pomoc w zmaganiach z biedą

  godz. 14.00 mgr Aleksandra Gajdek, Stowarzyszenie WIOSNA, Przyczyny biedy i szanse na wyjście z niej na podstawie „Raportu o biedzie” programu SZLACHETNA PACZKA.

  godz. 14.20 DYSKUSJA

  godz. 14.40 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

   

  Najważniejszym owocem prac konferencji będzie publikacja w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. Społeczne gospodarowanie. Przewidziany termin publikacji - grudzień 2017 roku.

   

  prof. dr hab. Bożena Klimczak

   

  prof. Zygmunt Tkocz

   

  prof. dr hab. Wiesław Wątroba


  prof. dr hab. Bohdan Aniszczyk

   

   


   

   

  Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu

  ma zaszczyt zaprosić na

  DRUGĄ, OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

  na temat:

  SPOŁECZNE GOSPODAROWANIE

  dnia 31 marca 2017 roku (piątek) w godz. 10.00-17.00,


  miejsce: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej,

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

  ul. Komandorska 118/120, Budynek W, sala nr 3 i 4


  PATRONAT HONOROWY:

  PREZES PTE, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

  REKTOR Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - prof. dr hab. Andrzej Kaleta

  Tematyka konferencji: „Społeczne gospodarowanie” wydaje się bardzo szeroka, a nawet niejasna. Z jednej strony można uważać, że „społeczne gospodarowanie” to tautologia. Przywołując koncepcję „ niewidzialnej ręki kierującej rynkiem” Adam Smith sądził, że  prywatne, komercyjne działania gospodarcze przynoszą pożytek społeczny. Z drugiej strony można uważać, że „społeczne gospodarowanie” to oksymoron. Prywatne, komercyjne działania gospodarcze powodują liczne efekty zewnętrzne, które nie są korzystne dla różnych grup społecznych, a czasem dla całych społeczeństw.

  Rada programowa konferencji na temat  społecznego gospodarowania nie zamierza ograniczać tematyki. Sądzimy, że społeczne gospodarowanie jest realizowane zarówno na rynkach, w przedsięwzięciach komercyjnych, jak i w przedsięwzięciach niekomercyjnych, luźno związanych z rynkiem. Wykazanie, że gospodarowanie przynosi społeczne korzyści, oparte na wynikach badań naukowych, nie może być a priori związane tylko z sektorem publicznym, organizacjami pożytku publicznego, partycypacją  pracowniczą i podobnymi przedsięwzięciami non-profit. Społecznych wartości można poszukiwać również w prywatnych, komercyjnych przedsięwzięciach, w których zysk nie jest jedynym celem, ale środkiem do osiągania celów społecznie wartościowych.

  W języku naukowym opisującym społeczne gospodarowanie funkcjonuje wiele niejasnych nazw. I tak, Leon Walras przez „economie sociale” rozumiał gospodarkę, w której następuje sprawiedliwy podział bogactwa i własności (1874 r.). Friedrich Wieser użył nazwy „Gesellschafliche Wirtschaft” do opisu gospodarki, w której siłą organizującą  jest społeczeństwo (1914 r.). Frank Fetter wyodrębnił „ business economy”, jako gospodarkę zorientowaną na zyski, od „social economy”,określającą gospodarowanie w celach niekomercyjnych (1915). W trzech językach użyto nazwy „gospodarka” (economie, Wirtschaft, economy), dodając tej nazwie pozytywny lub normatywny sens. W sensie pozytywnym ”społeczna gospodarka” oznacza te rodzaje gospodarowania, które nadają priorytet celom społecznym. Są to dziedziny gospodarki: zdrowie, edukacja, usługi publiczne i formy gospodarowania: spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, akcjonariat pracowniczy. W sensie normatywnym „społeczna gospodarka”, oznacza poszukiwanie w rzeczywistości gospodarki możliwości przezwyciężania „błędów rynku”, „negatywnych efektów zewnętrznych”, „nieproduktywnej przedsiębiorczości” za pomocą budowania społecznych instytucji i organizacji. W ten nurt wpisują się badania nad społeczeństwem obywatelskim, nad włączeniem wartości społecznych do działalności komercyjnej, ograniczaniem ubóstwa, bezrobocia, dyskryminacji.

  W obu nurtach, pozytywnym i normatywnym, badania prowadzą ekonomiści, socjologowie, a także filozofowie i teolodzy. Dziedzina badań nad społecznym gospodarowaniem jest pluralistyczna i otwarta na dialog, wymianę  idei i omawianie wyników badań.

  Konferencja „Społeczne gospodarowanie” jest otwarta dla wszystkich badaczy gospodarowania, którzy poszukują w nim wartości społecznych.

  Konferencja będzie odbywać się w języku polskim. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wybrane artykuły.

   

  Planowane są dwie sesje referatów:


  Sesja I : Gospodarowanie podmiotów społecznych

  1. Gospodarowanie podmiotów trzeciego sektora w Polsce
  2. Hybrydowe podmioty gospodarki społecznej w Polsce -współdziałanie między sektorowe
  3. Międzynarodowe działania podmiotów gospodarki społecznej


  Sesja II : Bieda, ubóstwo, nierówności

  1. Bieda, ubóstwo, nierówności – ujęcia opisowe
  2. Bieda, ubóstwo, nierównościujęcia ekonomiczne, społeczne i polityczne
  3. Działania na rzecz eliminowania biedy i zmniejszania nierówności

  Wystąpienie inauguracyjne podczas II sesji wygłosi prof. dr hab. Bożena Klimczak, wiceprezes PTE Oddział we Wrocławiu z referatem pt. "Chciwość jako przyczyna ubóstwa".

  RADA PROGRAMOWA

  prof. dr. hab. Bogusław Fiedor,  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  dr Agnieszka Bukietyńska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
  dr Waldemar Gil, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,
  dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda - Soroczyńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  prof. dr hab Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  dr hab. Zbigniew Jurczyk, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
  prof. dr hab Mirosława Klamut, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  prof. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  prof. dr hab. Elżbieta Kundera, Uniwersytet Wrocławski,
  prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski,
  prof. dr hab. Andrzej Matysiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  prof. dr hab. Zdzisław Pisz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  dr Katarzyna Przybyła, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  dr Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
  prof. dr Zygmunt Tkocz, Uniwersytet Odense Dania,
  dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.


  KOMITET ORGANIZACYJNY

  Przewodniczący: dr Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Sekretarz: dr Katarzyna Przybyła, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  Członek: dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  Członek: dr  Mikołaj Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.


  TERMINARZ

  • do 3 marca 2017 - wysłanie zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem (max 300 słów) poprzez
   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
  • do 17 marca 2017 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
  • do 30 marca 2017 - wysłanie prezentacji referatów
  • 31 marca 2017 - konferencja
  • do 14 kwietnia 2017 - wysłanie artykułu


  Artykuł nie może przekraczać pół arkusza wydawniczego. Każda dodatkowa strona to koszt 100 zł.


  KOSZTY KONFERENCJI

  W zależności od preferencji Uczestników, koszt konferencji kształtuje się następująco:
  • 600 PLN – koszt pełnego uczestnictwa w obradach konferencyjnych wraz z publikacją, (w przypadku współautorstwa - druga osoba 100 zł),
  • 550 PLN – publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji,
  • 50 PLN – uczestnictwo w konferencji bez publikacji.

  Wpłaty należy kierować na konto: ING Bank Śląski nr 49105015751000009030820501 (w tytule prosimy podać wyłącznie imię i nazwisko Uczestnika oraz dopisek „Społeczne Gospodarowanie")

  adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział we Wrocławiu, ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław,

  Autorom referatów, które nie przejdą pozytywnej recenzji, nie będą zwracane koszty. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji abstraktów pod względem zgodności z tematyką konferencji.


  PUBLIKACJA

  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 10 pkt, wg listy MNiSW.


  Prosimy także o wypełnienie oświadczenia autora (w załączniku poniżej).

  Podpisane oświadczenie prosimy przesłać na adres:

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu, ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław


  ZAŁĄCZNIKI

  oświadczenie o udziale oświadczenie autora

   


  Artykuł prof. dr hab. Bożeny Klimczak pt. "Kontrowersje wokół społecznej produkcji i dystrybucji w usieciowionej gospodarce cyfrowej", jest opracowaniem referatu wygłoszonego na I Ogólnopolskiej Konferencji "Społeczne Gospodarowanie" 22.04.2016 roku.
  Zostanie on opublikowany we Wrocławskim Biuletynie Gospodarczym.  artykuł   

     Więcej…