Get Adobe Flash player

  Zjazd Oddziału

   

  1. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
  2. Wybiera Prezesa Oddziału, Zarząd i Komisję Rewizyjną.
  3. Wybiera delegatów na Zjazd Krajowy.
  4. Podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady Zjazdu, dotyczące Oddziału.
  5. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
  6. Nadaje Godność Prezesa Honorowego Oddziału.

   

  Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.


  Zarząd

  Prezes

  • prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

  Wiceprezesi

  • prof. dr hab. Bożena Klimczak
  • dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

  Sekretarz

  • dr Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz

  Członkowie

  • dr Agnieszka Bukietyńska
  • dr Barbara Iwankiewicz-Rak
  • dr Zbigniew Jurczyk
  • prof. dr hab. Mirosława Klamut
  • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
  • dr inż Waldemar Piotr Gil
  • dr Wioletta Nowak
  • dr Mikołaj Klimczak
  • dr Izabela Kurtyka-Marcak
  • dr inż Katarzyna Przybyła
  • mgr Jan Szuba

  Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału Towarzystwa zgodnie z uchwałami naczelnych władz Towarzystwa i Zjazdu Oddziału.


  Komisja Rewizyjna

   

  • dr Jolanta Bodzianny - przewodnicząca
  • dr Marianna Kowalska  - zastępca
  • dr Teresa Mittelstaedt  - sekretarz
  • dr Bożena Rudnicka

   

  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Oddziału, odrębnym od innych władz Oddziału i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli.