Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

  Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu

  ma zaszczyt zaprosić na

  INAUGURACYJNĄ, OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

  na temat:

  SPOŁECZNE GOSPODAROWANIE

  dnia 22 kwietnia 2016 r. (piątek) w godz. 10.00-17.00,


  miejsce: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej,

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

  ul. Komandorska 118/120, Budynek W, sala nr 3 i 4


  PATRONAT HONOROWY: Prezes PTE, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska


  współpraca: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

   

  Wystąpienie inauguracyjne  pt. "Kontrowersje wokół produkcji społecznej w usieciowionej gospodarce informacyjnej" wygłosi prof. dr hab. Bożena Klimczak, wiceprezes PTE Oddział we Wrocławiu.


  Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i dyskusja o idei społecznego gospodarowania w ramach gospodarki rynkowej. Pragniemy zainaugurować coroczną wymianę wyników badań naukowych i doświadczeń praktycznych dotyczących:

  1. Koncepcji rozwoju gospodarki społecznej /społecznego gospodarowania;
  2. Współczesnej myśli ekonomicznej w kształtowaniu  koncepcji gospodarki społecznej;
  3. Stanu  gospodarki społecznej w  Europie, Polsce, regionie itd.;
  4. Perspektyw i wyzwań ekonomii społecznej;
  5. Potencjału rozwojowego podmiotów gospodarki społecznej;
  6. Instytucji gospodarki społecznej;
  7. Współpracy międzysektorowej między sektorem publicznym, sektorem  rynkowym a społeczeństwem obywatelskim.


  RADA PROGRAMOWA

  Przewodniczący: prof. dr. hab. Bogusław Fiedor,  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

  dr Agnieszka Bukietyńska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,

  dr hab. Waldemar Gil, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

  dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda - Soroczyńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

  prof. dr hab Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

  dr hab. Zbigniew Jurczyk, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,

  prof. dr hab Mirosława Klamut, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

  prof. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

  prof. dr hab. Elżbieta Kundera, Uniwersytet Wrocławski,

  prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski,

  prof. dr hab. Andrzej Matysiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

  prof. dr hab. Zdzisław Pisz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

  dr Katarzyna Przybyła, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.


  KOMITET ORGANIZACYJNY

  Przewodniczący: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

  Sekretarz: dr Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

  Członek: dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

  Członek: dr  Mikołaj Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.


  Konferencja będzie odbywać się w języku polskim. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wybrane artykuły.

  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszenia online (poniżej) oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ

  1 kwietnia 2016 r. termin zakończenia rejestracji online Uczestników oraz wniesienia opłaty konferencyjnej na nr konta

  12 kwietnia 2016 r. termin przesyłania streszczenia

  20 kwietnia 2016 r. - termin przesłania prezentacji multimedialnej

  15 maja 2016 r. termin nadsyłania artykułów w wersji elektronicznej zgodnie z wymogami wydawniczymi  Wydawnictwa UE.

   

  Artykuły należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych SENIR który zostanie uruchomiony od 1.02.2016 roku.

  Artykuł powinien mieć długość ok. pół arkusza wydawniczego ( tj. ok. 20 000 znaków ze spacjami).


  Prelegenci powinni przygotować 15 minutową prezentację z wykorzystaniem PowerPoint (wersja dowolna) lub PDF i przesłać ją organizatorom z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wystąpień w trakcie obrad.

  KOSZTY KONFERENCJI:

  W zależności od preferencji Uczestników, koszt konferencji kształtuje się następująco:  

  • 550 PLN – koszt pełnego uczestnictwa w obradach konferencyjnych wraz z publikacją,
  • 470 PLN – publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji,
  • 100 PLN – uczestnictwo w konferencji bez publikacji.

  Wpłaty należy kierować na konto ING Bank Śląski nr 49105015751000009030820501 (w tytule prosimy podać wyłącznie imię i nazwisko Uczestnika oraz dopisek „Społeczne Gospodarowanie")


  Autorom referatów, które nie przejdą pozytywnej recenzji, nie będą zwracane koszty.


  PUBLIKACJA:

  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 10 pkt, wg listy MNiSW.


  Prosimy także o wypełnienie oświadczenia autora (w załączniku poniżej).

  Podpisane oświadczenie prosimy przesłać na adres:

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu, ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław

  ZAŁĄCZNIKI:

  oświadczenie o udziale oświadczenie autora