Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

  PUBLIKACJE - rok 2012

  Nr 44/2012 Zarządzanie i marketing


  SPIS TREŚCI

  Wprowadzenie

  1. Agata Staniszewska Etyczne inwestowanie w Polsce – wyniki badania pilotażowego.

  2. Anna Brdulak Odpowiedzialność społeczna jako jeden z aktualnych trendów w turystyce.

  3. Julita Isalska Uwarunkowania zachowań konsumentów.

  4. Anna Nosek Komunikacja wewnętrzna w procesie realizacji projektu.

  5. Marika Szymańska Perswazja i manipulacja w kampaniach społecznych. Wybrane przykłady.

  6. Justyna Krawczyk-Sokołowska Zintegrowana komunikacja marketingowa jako sposób na kreowanie silnej marki.

  7. Anna Szałajewska Programy lojalnościowe na przykładzie banku ING Bank Śląski.

  8. Alicja Poślednik Zarządzanie relacjami na rynku usług.

  9. Barbara Mróz-Gorgoń Zmienność procesów zarządzania i ich znaczenie w systemie sieci franczyzowej.

  10. Krzysztof Nowacki Koncepcja „szczupłego wytwarzania” w przedsiębiorstwie produkcyjnym – warunki wdrożenia.

  11. Jakub Janka Kaizen w outsourcingu procesów biznesowych.

   

  Nr 43/2012 Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem i finansami

   

  SPIS TREŚCI

  Wprowadzenie

  ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

  1. Leszek Michalczyk: Kapitał społeczny przedsiębiorstwa.

  2. Katarzyna Kawaliło: Siła marki w przedsiębiorstwie turystycznym.

  3. Agata Iwanicka: Zarządzanie firmą z sektora MŚP w warunkach kryzysu gospodarczego.

  4. Bartosz Gonczarek: Koncepcja „długiego ogona” i jej cechy wspierające innowacyjność w gospodarce.

  5. Agnieszka Rak: Znaczenie coachingu w zarządzaniu wizerunkiem organizacji.

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI

  1. Zbigniew Kuryłek: Funkcjonowanie krótkiej sprzedaży akcji i jej wpływ na wahania spółek giełdowych na rynku finansowym.

  2. Jolanta Gadawska: Wbudowane instrumenty pochodne w MSR/MSSF - zmiany.

  3. Waldemar Piotr Gil: Genealogia zasady podwójnego zapisu i jej wpływ na współczesny system informacyjny rachunkowości.

  4.Robert Jeżewski: Opłaty i prowizje związane z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym jako pozaodsetkowe źródło przychodów bankowych w 2009 r. w Polsce.

  PAŃSTWO A RYNEK

  1. Jakub Sukiennik: Cele i skutki prohibicji.

  2. Krzysztof Rutkiewicz: Zasady publicznego finansowania radiofonii, telewizji i kinematografii w polityce konkurencji Unii Europejskiej.

  3.Sławomir Czetwertyński: Nielegalne kopiowanie produktów wirtualnych – wymiar zjawiska i jego implikacje.

  4.Klaudia Pujer: Przedsiębiorstwo a euro.

  5. Anna Konieczna: Nowatorskie formy reklamy promującej zachowania proekologiczne.

  Poprawiony (poniedziałek, 18 lutego 2013 07:34)