Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

  PUBLIKACJE - rok 2011

  Nr 42/2011 Problemy zarządzania


  Spis treści

  Wprowadzenie

  Część I Zarządzanie finansami

  1. Jolanta Gadawska: Przepływy, wyniki i podstawa opodatkowania – różnice i podobieństwa

  2. Waldemar Piotr Gil: Historyczny kontekst teorii konta w świetle rozwiązań informatycznych

  3. Robert Jeżewski: Spread walutowy jako dodatkowe źródło dochodu banków w czasie spowolnienia hipotecznej akcji kredytowej

  4. Katarzyna Kawaliło: Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w latach 2008/2009

  5. Zbigniew Kuryłek: Istota i wpływ mezzanine finance na funkcjonowanie przedsiębiorstw

  6. Leszek Michalczyk: Wykrywanie księgowych działań z zakresu inżynierii rachunkowości

   

  Część II Zarządzanie przedsiębiorstwem

  1. Małgorzata Florczak: Efektywności inwestycji publicznych finansowanych ze środków unijnych

  2. Klaudia Pujer: Determinanty i przejawy globalizacji przedsiębiorstw

  3. Ewa Rak: Zarządzanie talentami – główne założenia koncepcji

  4. Mateusz Rak: Społeczna odpowiedzialność firm w aspekcie współpracy organizacji komercyjnych i non-profit

  5. Krzysztof Rutkiewicz: Restrukturyzacja przemysłu górnictwa węgla kamiennego i stoczniowego w unii europejskiej w świetle teorii i praktyki udzielania pomocy publicznej

  6. Katarzyna Szalonka, Małgorzata Cisowska: Nowa jakość usług medycznych a proces elektronizacji dolnośląskich podmiotów usług zdrowotnych