Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

  PUBLIKACJE - rok 2008

  Nr 39/2008 Ekonomia a demografia

   

  Spis treści:

  Maria Cieślak
  LUDNOŚĆ ŚWIATA 1950-2050. PROCES STARZENIA SIĘ.

  Ireneusz Kuropka
  ROZWÓJ GOSPODARCZY A DŁUGOŚĆ  ŻYCIA

  Ewa Mika
  ZMIANY OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI.

  Elżbieta Gołata
  PERSPEKTYWY RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWACH DOLNOŚLĄSKIM I WIELKOPOLSKIM W ŚWIETLE PRZEMIAN DEMOGRAFICZNYCH.

  Ewa Gubernat
  SYSTEM EMERYTALNY WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE.

  Monika Małecka
  WPŁYW ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA POLSKI SYSTEM EMERYTALNY 

  Leszek Michalczyk
  ROLA ASPEKTÓW DEMOGRAFICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU WYNIKU EKONOMICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW 

  Elżbieta Stańczyk, Piotr Stańczyk
  SKUTKI DEMOGRAFICZNE PEWNYCH REGULACJI PRAWNYCH – PRZYPADEK RYNKU WARTOŚCI NEGATYWNYCH