Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

  PUBLIKACJE - rok 2010

  XX Zjazd wrocławskiego Oddziału PTE

  Spis treści:

  WSTĘP

  PORZĄDEK OBRAD xx ZJAZDU ODDZIAŁU PTE WE WROCŁAWIU

  REGULAMIN OBRAD

  RAMOWY REGULAMIN WYBORÓW

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO
  WE WROCŁAWIU ZA OKRES ZA OKRES CZERWIEC 2005 – MARZEC 2010

  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I FINANSOWA ODDZIAŁU
  W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

  SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU PTE ZA OKRES KADENCJI 2005-2010

  OBRADY XX ZJAZDU ODDZIAŁU

  WYBRANE WYDARZENIA Z MINIONEJ KADENCJI ZARZĄDU ODDZIAŁU