Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

  PUBLIKACJE - rok 2007

  Nr 37/2007 Zamówienia publiczne w teorii i praktyce

  Spis treści:

  WPROWADZENIE

  Marzena Rutkowska
  SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE W ŚWIETLE TEORII AGENCJI

  Tomasz Gaweł
  KONSORCJUM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JAKO SPÓŁKA CYWILNAWYBRANE ZAGADNIENIA

  Marcin Zajchowski
  ZACHOWANIE UCZCIWEJ KONKURENCJI JAKO PODSTAWOWA ZASADA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  Janusz Horodyski
  ZAMÓWIENIA SEKTOROWE W PRAKTYCE

  Grażyna Wrzeszcz-Kamińska
  PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W POLSCE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Wojciech Rogowski
  ZMIANA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STUDIUM PRZYPADKU

  Aldona Gisman
  ROLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃPUBLICZNYCH, PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH, W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU