A A A

20 marca 2019 roku o godz.17:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbędzie się uroczyste podsumowanie zawodów okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”.

Spotkanie to zaszczycą opiekunowie oraz uczestnicy Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w zawodach okręgowych OWE w województwie dolnośląskim.