A A A

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Oddział we Wrocławiu

 

zaprasza do udziału

 

w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 z cyklu  „Społeczne gospodarowanie”

nt „ INNOWACJE SPOŁECZNE „

 

Wrocław, 31 maja 2019 r.

 

 

Termin:  31 maj /piątek/ 2019 r.

w godzinach 9:00 – 17:00

 

Miejsce:      Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

                        Oddział we Wrocławiu

                        ul. Łaciarska 28 (wejście od ul. Nożowniczej), 50-146 Wrocław

Tematyka:

1.  Społeczne gospodarowanie w teorii i praktyce gospodarczej.

2.  Innowacje społeczne – role i znaczenie w XXI wieku.

3.  Innowacje społeczne w kontekście transformacji cyfrowej.

4.  Rodzaje, formy i źródła finansowania innowacji społecznych.

5.  Interakcje międzysektorowe z perspektywy tworzenia innowacji społecznych.

 

Forma uczestnictwa i opłata:

Proponujemy następujące formy uczestnictwa:

·      Udział w konferencji z referatem, zgłoszonym do publikacji (opłata 700 zł)

·      Udział w konferencji bez referatu (opłata 100zł)

·      Zgłoszenie referatu do publikacji bez udziału w konferencji (opłata 600 zł)

 

Publikacja referatów: Referaty zgłoszone do publikacji i (0,5 ark. wyd.) przygotowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa UE we Wrocławiu opublikowanymi na stronie: 

http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/dla_autorow/

(zakładka „Dla Autora”) oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
(do k. 2018 r.- 10pkt. MNiSW)

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

 

Kalendarium:

·      Wypełniony formularz zgłoszenia na konferencję (w załączniku) wraz z podaniem formy uczestnictwa i tytułem referatu/publikacji, prosimy wysyłać do dnia 20.05.2019 drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·      Termin dokonania opłaty konferencyjnej upływa dnia 20.05.2019 roku

·      Termin przesłania referatu do wydawnictwa UE przez system SENIR upływa dnia 24.06.2019 roku

       Logowanie do systemu SENIR: https://review.ue.wroc.pl/

·      Publikacja grudzień 2019 roku

·      Konto konferencyjne: Płatność należy dokonać przelewem na konto:

49 1050 1575 1000 0090 3082 0501

z dopiskiem „Społeczne Gospodarowanie 2019”
a także imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

  1. dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

  2. dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

  3. prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  4. prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  5. dr hab. Zbigniew Jurczyk, prof. WSB. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

  6. dr hab. Adam Kubów,  prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  7. prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  8. prof. dr hab. Andrzej Matysiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  9. prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

10. prof. dr hab. Grażyna Rosa, Uniwersytet Szczeciński

11. dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UW, Uniwersytet Wrocławski

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

Komitet Organizacyjny: dr Agnieszka Bukietyńska

                                                          mgr Justyna Ziobrowska

 

Kontakt z organizatorami:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 601 341 363

adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

         Oddział we Wrocławiu

         ul. Łaciarska 28

         50-146 Wrocław

 

 

Oświadczam, że zgłaszając swój udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczne gospodarowanie – innowacje społeczne” wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuje do wiadomości, że:

a). Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział we Wrocławiu   ul.  Łaciarska 28,  50-146 Wrocław, NIP: 896-000-07-353 , tel. +48 71 7821119, tel. 601 341 363,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b).   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) a od 25 maja 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”.

c). Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do udziału w Konferencji i przeprowadzenia procesu wydawniczego wraz z recenzjami i publikacją w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego

d).  Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu wydawniczego Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego.

e).  Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.

f). Uczestnikom Konferencji przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na zasadach określonych  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i w przypadku spełnienia określonych w tych aktach prawnych warunków, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

g).Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

h). Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Formularz zgłoszenia (PDF)

Oświadczenie (PDF)

Oświadczenia (DOC)