A A A

Komunikat nr 2

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w związku z ograniczeniem publikowania referatów konferencyjnych w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zmieniono zasady uczestnictwa w tej Konferencji, eksponując jej popularyzatorski cel.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Oddział we Wrocławiu

 

zaprasza do udziału

 

w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 z cyklu  „Społeczne gospodarowanie”

nt „ INNOWACJE SPOŁECZNE „

 

Wrocław, 31 maja 2019 r.

Szanowni Państwo, 

pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w  Konferencji Naukowej, organizowanej przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  nt. Społeczne Gospodarowanie pt SHARING ECONOMY 

Konferencja odbędzie się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku, w budynku  
Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej w bud.W w sali nr 3 na  Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przy ul.Komandorskiej 118/120.

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu.

Uroczystość zaszczyciło wielu znakomitych gości.

Na ręce Prezes PTE Oddziału we Wrocławiu Pani prof. dr hab. Barbary Iwankiewicz-Rak złożono z tej okazji gratulacje.

 W imieniu Prezes Zarządu Krajowego PTE Pani prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej gratulacje złożyli Wiceprezesi Zarządu Krajowego PTE prof. dr hab. Bogdan Ślusarz oraz prof. dr hab. Bogusław Fiedor.

Gratulacje wręczył również Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta.

Dnia 31 marca 2017 roku odbyła się już druga, ogólnopolska konferencja naukowa pt. SPOŁECZNE GOSPODAROWANIE

 

W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele świata nauki, władz lokalnych jak i organizacji pozarządowych.

 

PATRONAT HONOROWY:

PREZES PTE, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

REKTOR Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - prof. dr hab. Andrzej Kaleta